Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2012

remis

Kiedy jesteś głodny i widzisz jak ktoś w pobliżu je...

21 

Kiedy skończył się ostatni sezon twojego ulubionego serialu...

1

 

Kiedy opowiadałeś coś i zorientowałeś się w połowie, że nikt cię nie słucha...

2

 

Kiedy słyszysz dźwięk walki w trakcie gry, ale nie widzisz wroga...

3


 

Kiedy twój login jest zajęty i system rejestracji proponuje ci inną nazwę użytkownika...

5 

Kiedy leci ta seksowna piosenka i nikogo nie ma w pobliżu...

6

 

Kiedy ktoś zmywa naczynia, a ty wkładasz do zlewu brudny talerz...

7


 

Kiedy twoja pizza jest już gotowa...

8

 

Kiedy przeszedłeś poziom w Angry Birds i nie wykorzystałeś wszystkich ptaków...

10


 

Kiedy widzisz znajomego na ulicy i próbujesz go dogonić...

11


 

Kiedy opowiadasz historię i w najlepszym momencie ktoś ci przerwał...

12 

Kiedy chcesz iść spać, ale na twoim łóżku jest pełno rupieci...

13 

Kiedy schodzisz w środku nocy do lodówki...

14


 

Kiedy poczułeś zapach ciasta z piekarnika...

15


 

Kiedy poznałeś kogoś nowego...

16Kiedy zjadłeś cały deser i czujesz się nienasycony...

17 

Kiedy twój komputer się zawiesił i nie reaguje na polecenia...

19


 

Kiedy sprzątałeś pokój i znalazłeś pieniądze...

20


 

Kiedy otworzyłeś paczkę gum wśród znajomych...

22


 

Kiedy zobaczyłeś nowy odcinek gifów na głównej...

 18

remis

February 23 2012

remis
8131 7f5b
Reposted fromsorrisole sorrisole
remis

That awkward moment when you have reblogged the same person 5+ times in a row…

…they probably think I’m stalking them…

…because I am.

(via suckmyluncheon)

Reposted frompills pills

February 22 2012

remis
5040 b3b9
Reposted fromflorida florida
remis
4574 cfd2
remis
4608 8f0a
remis
Reposted fromsuppenkasperl suppenkasperl
remis
0845 e2d1
Reposted fromnonplus nonplus viaspace-invader space-invader
remis
1584 32a8
Reposted fromhonzoman honzoman viaspace-invader space-invader
remis
0240 a7f7
Reposted fromciscilly ciscilly

February 21 2012

remis
Play fullscreen
                                    <3
Reposted fromDreamInMyPocket DreamInMyPocket
remis
5484 4702
Reposted fromrastee rastee
remis
remis
5546 6027
Reposted frommake-a-wish make-a-wish
remis
5560 4962
Reposted fromsaabii saabii
remis
5561 0b87 500
Reposted fromwildeyed wildeyed
remis
5568 f9b2
Reposted fromYacho232 Yacho232
remis
Reposted fromzarazwracam zarazwracam
remis
4049 b975
Reposted fromrzub3r rzub3r viaspace-invader space-invader
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl